navvaali navvaali mai Diyar phreMD nuvvu kilakila navvaali mai Diyar phreMD
baadalanni marachipOyi mai Diyar phreMD nuvvu puvvulaa navvaali mai Diyar phreMD
aMdarikee vastaayi kashTaalu eppuDOkapuDu
avi bhayapaDipOtaayi viMTE navvula chappuDu
monaalisaa neeku akkalaa … navvaali navvaali maiDiyr phreMD
maunaMgaa palakariMchE madhurabhaashiNi ee navvu
cheekaTinE karagadeesE udayaraagiNi ee navvu
kashTaala Eruni daaTiMchE naava ee navvu
neeku neevugaa ichchukunE Odaarpu ee navvu
vennela kooDaa chinnabOdaa priyuraali navvuni choosiMdaa
SiSiraM kooDaa paaripOdaa snEhituDE navvutu tODuMTE
oMtaritanamE manasuki SaapaM – bratukuni oMTarigaa vadilEstE paapaM
aaTaapaaTaa unnaayi aMdukE – navvutoo baadalannee marachipOyEMdukE
kanneeLLanoo mari chEradeesi aadaraMchEdi ee navvu
noorELLu ninnoonannu bratikiMchE saMjeevani ee navvu
paisaa saMpaadanalO annee marachinavaaDiki navvaDaaniki Taimu uMDadu
prEmE aalaMbanagaa bratikE pEdavaaDiki navvaDaaniki paisaa kharchu uMDadu

RTS Perm Link