chiTTibaabu EdO aalOchistunnaaDu. eppaTi nuMDO okaTi anukuMTunnaaDu. rOjoo kaMpeneelO chaakiri chEsi raavaali; tana iMTi panulu,soMta panulu choosukOvaali;bayaTivaaLLu evarainaa saayaM aDigitE chEsipeTTaali.rOjoo satamatamaipOtunnaaDu.Sanaadivaaraalu kooDaa kshaNaM khaaLee uMDaDaM lEdu.EdO okaTi cheyyaali ani anukunnaaDu.chiTTibaabuki rOjuki 24 gaMTalu saripOvanipiMchiMdi. ayyO! rOjuki 48 gaMTalu uMTE baaguMDEdi kadaa!’ ani baadapaDutunnaaDu. O rOju TeeveelO vachchE jeeDipaakaM seeriyal lO EdO sannivESaMlO okaDu tapassu chEstoo kanipiMchaaDu. aMtE! chiTTibaabuki aalOchana, aavESaM, aanaMdaM okkasaari poMgukochchEsaayi. aa kshaNamE tana peLLaaMtO tanu EmanukunnaaDO cheppaaDu. aaviDa gaaru vistupOyiMdi. baadyatalannee aameki appajeppi aDaviki bayaludEraaDu.

O praSaaMtamaina chOTu choosukuni tapassu cheyyaDaM modalupeTTaaDu. nelalu gaDustunnaayi… kaanee paTTuvadalakuMDaa alaa chEstoonE unnaaDu. chivariki dEvuDu saMtOshiMchi pratyakshamayyaaDu.
“bhaktaa! nee tapOdeekshatO nannu meppiMchaavu. nee muMduku rappiMchukunnaavu. nEnu teerchagala kOrikayEdainaa kOrukO; kaanee satee saavitri kOrinaTuvaMTivi maatraM dayachEsi aDagaku naayanaa.” ani annaaDu.
“abbE adEmee lEdu svaamee, naaku ennO cheyyaalanuMdi, kaanee Emee cheyyalEkapOtunnaanu. naaku rOjuki 24 gaMTalu saripOvaDaM lEdu. naaku rOjuki 48 gaMTalu uMDElaa varamivvaMDi dEvaa.” aMToo tana kOrikani vinnaviMchukunnaaDu.
dEvuDiki nOTlO pachchi velakkaaya paDDaTTayyiMdi. ‘EMTO ee manushulu ilaaMTi kOrikalu kOrukuMTunnaaru ‘ ani manasulO visukkuMToo “adi kashTaM naayanaa. sRshTi darmaanni maarchalEM. vErEdEmainaa kOrukO. maNulaa, maaNikyaalaa…, nee ishTaM” aMToo badulichchaaDu.
” kudaradu svaamee. nEnu iMta kashTapaDee, inni neLLu tapassu chEsiMdi eMdukanukunnaaru. meeru mee maaTanu nilabeTTukOvaali.” aMToo bheeshmiMchuku koorchunnaaDu.
dEvuDiki EM cheyyaalO tOchalEdu. aalOchiMchaDaM modalu peTTaaDu. iddari madya kaasEpu maunaM. chivariki dEvuDiki O aalOchana vachchiMdi. chiTTibaabu vaipu choostoo ilaa annaaDu.
“chooDu bhaktaa. sRshTi dharmaanni kaadanalEM.samataulyaM paaTiMchakapOtE anardhaalu jarugutaayi kadaa. aMdukE iMkE maanavuDoo neelaa kOrakuMDaa uMDaalani nEnO nirNayaanikochchaanu.aMdukE nee kOrikanu O tarkaMtO teerustunnaanu. neeku rOjuki ika nuMDi 48 gaMTalu; ayitE ippaTi nuMDi nee aayushshuni sagaaniki taggistunaanu “.
chiTTibaabuki guMDellO raayi paDDaTTayiMdi. tErukunElOgaa dEvuDu maayamaipOyaaDu. kOpaMgaa aakaaSaM vaipu choosaaDu.

“Oree maanavuDaa. eMtO goppavaaLLu, mahaamahulE kaaladharmaM kaadanalEka kaalaM chEsaaruraa. nuvveMta alpuDivi kadaa. EdO
saadhiMchaalanukunEvaaDivi inni neLLu vyarthaM chEsukOkooDaduraa.” aMToo aTu nuMDi aakaaSavaaNi vinipiMchiMdi.
paapaM chiTTibaabu chEsEdEmee lEka iMTiki bayaludEraaDu.

RTS Perm Link