ఈ మధ్యన దృపాల్‌లోని ఒక అందమైన థీమ్‌ని వర్డ్‌ప్రెస్ వాళ్ళు మక్కికిమక్కి దించేసారు. గార్లాండ్ అనే ఈ థీమ్ చాలా మంది బ్లాగర్లను ఆకట్టుకుంది.  దీనిలో మనకిష్టమైన విధంగా రంగులను మార్చుకోవచ్చు. కానీ ఈ రూపలావణ్యాన్ని ప్రస్తుతానికి వర్డ్‌ప్రెస్  డొమైన్‌లోని బ్లాగులకే పరిమితం చేసారు; ఎక్కడా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవడానికి ఇవ్వలేదు.

Garland-Theme.jpg

నా పాత బ్లాగులలో ఒక దానిని దీనితో అల‍కరించాను. చాలా బాగుంది. మీరూ ప్రయత్నించి చూడండి. తప్పకుండా నచ్చుతుంది.

 Dhananjaya-Garland.jpg

RTS Perm Link