pustakaalu 01

telugublaagu guMpulO chaavaakiraN ichchina ee vaaraM blaag vishayaM mee daggaralOni graMthaalayaalu ku naa spaMdana

maa kaalaneelO oka graMthaalayaM uMDEdi. anni telugu navalaloo akkaDa uMDEvi. avE kaakuMDaa anni pramukha veekleelu maMtleelu uMDEvi. Edannaa pustakaMlO gaDi kanipistE saadhyamainaMtavarakoo niMpeyyaDaM alavaaTu. svaati, mayeeri akkaDa ekkuva tiragEsEvaaDini. mukhyaMgaa teluguku saMbhaMdiMchinavi kanipistE vadilEvaaDini kaadu. reeDars DaijesT^ni appuDappuDoo arthaM chEsukOvaDaaniki prayatniMchEvaaDini.

ika maa iMTlO vishayaM cheppaali. maa naanna aaMdhra sachitra vaarapatrika techchEvaaru. maa kOsaM chaMdamaama techchEvaaru. nEnu patrikanu kooDaa chadivEvaaDini. daanilO nEnu poortigaa chadivina seeriyal raavinootala suvarNaakannan raasina maMjeeranaadaM. adi naaku phyaaMTaseegaa anipiMchi chivaridaakaa chadivEsaanu. Edannaa seeriyal poortaitE aa seeriyal unna anni vaaraala pEjeelanee maa naanna oka pustakaMgaa baiMD chEsEvaaru ( aayana panichEsE kaMpEneelO mana chEpalanu, royyalanu, maamiDipaMDlanu vidESaalaku egumati cheyyaDaaniki mainapu poota poosina aTTapeTTelu tayaarayyEvi; maa pustakaalaku aTTalu vEsukOvaDaM maaku appuDu baagaa suluvu ayyEdi ). daadaapu O paatika daakaa pOgayyaayi. vaaTini maa kaalaneelO uMDEvaaLLu teesukeLLE vaaLLu. vaaTilO chivariki Emee migalalEdanukOMDi!

chaMdamaama chadivee chadivi bOr koTTiMdi. ekkaDO baalamitra, baalajyOti, bommarillu kanipiMchaayi. annee nachchEsaayi. ika nEnE pustakaM konukkuMTaanani cheppi Dabbulu aDigi teesukuni marikoMta pOgEsi baalamitra, baalajyOti konEvaaDini. konaDaaniki dooraM veLLavalasi vachchinaa aalOchiMchEvaaDini kaadu. okachOTa lEkapOtE iMkOchOTa vetiki konukkunEvaaDini.
aMtE kaakuMDaa pratee aadivaaraM eenaaDu techchEvaaru. eenaaDu mEgajain^lO padakELee niMpaDaM appuDu O saradaa. mEgajain chivara kanipiMchE boodaraaju gaari telugu padaalaki saMbhaMdiMchina Seershikani vadilEvaaDini kaadu. iMTlO pustakaalu ekkuvai ammeyyavalasi vastE aa pEjeelu chiMpi daachEvaaDini. ippaTikee avi naa daggara unnaayi.

maa pakkiMTlO uMDE aaMTee eMtelaa navaLLu chaduvutaaraMTE; pavar pOyinaa kovvotti muMdu chEtilO pustakaMtO kanipiMchEvaaru. aaviDa daggaranuMDi kaaMchanadveepaM, keertikireeTaalu, daaMpatyavanaM, kanyaaSulkaM uMTE dasaraa selavulaki techchukuni chadivaanu.
narSipaTnaMlO Diplomaa chadivE rOjullO laibrareeki veLLaDaM takkuvE kaanee vipulani maatraM kramaM tappakuMDaa koni chadivEvaaDini. iMjaneeriMg^lO adi kooDaa lEdu.
nEnu chivarisaarigaa chadivina poorti navala di Daavinsee kOD.
smRtilO medilinavi ilaa raasEsaanu…

RTS Perm Link