muMdumaaTa:
oka peddaayana O gaMTasEpu chEsina hitabOdha, O snEhituraalitO jarigina chinna saMbhaashaNa ee oohaki kaaraNaalu…
chadivi marchipOMDE 🙂

raatri padi daaTiMdi..
nirmaanushyaMgaa unna raadaari…
appuDE kyaab digi saMdulO unna tana rooM vaipu aDugulu vEstunnaaDu madhu.
jEbulOMchi sigareT teesi veligistunnaaDu… akasmaattugaa kaLLa muMdu pratyakshamayyiMdi O roopaM.
perigina gaDDaMtO aakalitO unna pulilaa unnaaDu.
“Eraa nuvvu saaphT^vEr udyOgivaa?” gaMbheeramaina svaraM gaddistoo aDigiMdi.
“avunu! evaru nuvvu? EM?” chinnagaa vaNukutoo vachchiMdi samaadhaanaM.
“Edee aiDee kaarDu choopiMchu?”
maphTeelO unna pOleesEmOnani veMTanE jEbulO nuMDi teesi choopiMchaaDu madhu.
aa aiDee kaarDu choosaakaa atanu chuTToo choosaaDu. kanuchoopu mEralO evaroo kanipiMchaDaM lEdu.  veMTanE chEtilO unna saMchilOMchi nelavaMka laaMTi vastuvEdO bayaTaku laagaaDu…
adi koDavalilaa anipiMchi tErukunE lOpE madhu praaNaalu gaalilO kalisipOyaayi.
aa aparichituDu aa Tyaag^ni laakkuni cheekaTilO kalisipOyaaDu.

***************************

“ee pEpar vaaLLani, Teevee vaaLLani taTTukOlEkapOtunnaaM saar! saMdu ivvakapOyinaa doosukochchEstunnaaru. ippuDu aMta pramukhamaina vaartalEmee lEkapOvaDaMtO mana chuTToo tirugutunnaaru” asahanaMgaa annaaDu kaanisTEbul kanakayya edurugaa unna es^ai praveeN^tO.
“vaaLlatO jaagrattagaa uMDaali. lEkapOtE buradalO raayEsinaTTu avutuMdi.” kool^gaa cheppaaDu praveeN
“iMtakee evaDayyaa veeDu. okaDaa lEka Edannaa muTHaanaa?! Onlee saaphT^vEr vaaLLanE TaargeT chEstunnaaru.” phail^ni chEtilOki teesukuni chooDaTaM modalupeTTaaDu.
iMtaku muMdu es^ai badilee ayyi aa sthaanaMlOki praveeN vachchaaDu.
“aMdaroo kaMTHaalu tegi chachchipOyinavaaLLE. vaaLla daggara unna Dabbu, viluvaina vastuvulu Emee maayamavvaDaM lEdu. aaphees Tyaag^lu maatraM maayamavutunnaayi…” aMToo phaillOki choostoo EdO aalOchistunnaaDu.
“O mai gaaD! okavELa aiTee iMDasTrees^ni TaargeT cheyyaDaaniki E paakistaan vaaLLO pannaagaM pannaarEmO? eMdukannaa maMchidi maayamaina anni Tyaag^lanu aa kaMpeneelaku cheppi nirveeryaM cheyyiMchaMDi” gaTTigaa arichaaDu EdO saadhiMchEsaananna utsaahaMlO.

***************************

narsaapuraMlO chiTTivaraM graamaM. sarpaMch raamayya gaari iMTini vishaadaM aavariMchiMdi. peddaayana maMchaM paTTinappaTi nuMDi iMTlO paristhitulu okkasaari maaripOyaayi.
raamayyaku maMchi pEruMdi. aayanalaagE aayana koDuku raajES annaa aa oorivaaLlaku aMtE abhimaanaM. taanu raitainaa tana koDukuni maMchi iMjaneeruni cheyyaalani aayana kOrika. chinnappaTi nuMDee raajES chaduvulO muMdunnaa khaaLee dorikitE vyavasaayaM panulu choosEvaaDu. koDuku agrikalchar chaduvutaananEsariki nOTa maaTaraalEdu peddaayanaki. ishTaM lEkapOyinaa koDuku maaTani kaadanalEka agrikalchar lO jaayin chEyiMchaaDu. chaduvu baagaanE saagiMdi. aa oorulOnE oka reeserch seMTar ErpaaTu chEsaaDu.

akasmaattugaa peddaayana aarOgyaM ksheeNiMchaDaM modalayyiMdi. chivariki kyaansar ani DaakTarlu tElchaaru. peddaayana tana chivari kOrikagaa tana koDuku peLLi chooDaalani uMdani cheppaaru. raajES sarEnannaaDu. mEmamaama kooturu paTnaMlO chaduvukuMTuMdi. chinnappuTi nuMDee vaaLLa iddarinee moguDoo peLLaalu ani peddOLLu EDipiMchEvaaru. maradalu pedda chaduvuki paTnaM veLLaakaa tanatO chanuvu taggipOyiMdi. maavayya kooturuki phOn chEsi maaTlaaDaaDu. palleToori baavani chEsukOvaDaM tanaki ishTaM lEdani cheppiMdi. ooLLO paristhiti cheppi kooturini batimaalaDaaniki prayatniMchaaDu. kaanee laabhaM lEdu.

chinnaana ika laabhaM lEdanukuni bayaTa saMbaMdhaalu chooDaTaM medaleTTaaru. ooLLO vaaLla kulaM ammaayilaMdaroo paTnaMlO chaduvutunnaaru. koMdaru akkaDE udyOgaalu chEstunnaaru. daggari baMduvulaki saMbaMdhaM guriMchi chebitE vaaLLa ammaayilanu kanukkuni chebutaamannaaru.
evari daggara nuMDee samaadhaanaM raavaDaMlEdu. ika aalasyaM cheyyakooDadani chinnaana veLLi aMdarinee maLLee kalisaaDu. aMdari nuMDee okErakamaina samaadhaanaM. “ammaayiki Teknikal byaak^grauMD unna abbaayi kaavaalaMTaMDi. evarinannaa saaphT^vEr iMjaneer ayitEnE tanaki cheppamaMdi. ippuDu pillala saMgati telusu kadaMDi. mana maaTa vinaDaMlEdu. Emee anukOkaMDi” lEdaa “ammaayiki kaMpyooTar pheelD^lO unnavaaDu kaavaalani cheppiMdi” . aMdari daggara nuMDee daadaapu ivE samaadhaanaalu. chinnaana kooDaa raajES veLLaaDu. tanu gummaM bayaTE unnaa annee viMTunnaaDu.

rOjulu gaDustunnaayi. chivari rOjulalO peddaayana okasaari raajES^ni pilichaaru. “naannaa nee peLLi choosE bhaagyaM lEkuMDaapOyiMdiraa.” aMToo kaLLa neeLLu peTTukunnaaru. aMdari vaMka ayOmayaMgaa chooDaTaM tappa Emee maaTlaaDalEkapOyaaDu. taMDri kaMTa neeTi pora chooDDaM adE modaTisaari. tanu jeevita gamanaMlO eMchukunna daari tappaa! annaM peTTE chEyini evaroo aMdukOraa?! ilaaMTi aalOchanalatO raajES medaDu balaheenapaDipOtuMdi.

raamayya gaaru chanipOyaakaa raajES pravartanalO chaalaa maarpu vachchiMdi. evvaritOnoo kalavakuMDaa tana gadilOnE uMDipOyEvaaDu. appuDappuDoo chinnagaa EDupu vinipiMchEdi. okarOju  tellavaarujaamuna raajES evvariki cheppakuMDaa maayamaipOyaaDu. ooraMtaa vetikinaa kanipiMchalEdu. peddaayana pOvaDaM, koDuku maayamavvaDaM aa kuTuMbaanni SOkasaMdraMlOki muMchEsaayi.

***************************
“saar! ripOrTar vachchaaDu. aa hatyala vishayaMlO purOgati telusukOvaalaMTa” aMToo praveeN chevilOki vaartanu vadilaaDu kaanisTEbul.
“iMkEmuMdi. manaM apramattata ayyaaM kadaa. O nela nuMDi vaaDu chaDee chappuDoo cheyyaDaM lEdu. ekkaDikannaa paaripOyaaDO lEka chachchaaDO teliyalEdu. aMtaa mana maMchikE jariginaTTuMdi.”  praveeN niTToorustoo badulichchaaDu.
“mari rammananaa aa ripOrTarni?”
“aa rammanu!”
vachchina ripOrTaruki aa kEsu daadaapu poortayyinaTTu; ugravaadulu EvO pathakaM panninaTTu; taamu saaphT^vEr iMDasTreeni apramattaM chEsinaTTu; aa ugravaadulu ika laabhaM lEdanukuni uDaayiMchinaTTu praveeN cheppaaDu .

***************************

haidaraabaad nagara SivaarlalO, cheTlu Epugaa perigi aDivilaa unna praaMtaM…
taaTaakulatO kaTTina chinna paakalO..
nEla meeda paDukuni moolugutunnaaDu raajES. perigina gaDDaMtO choostE atanni evaroo pOlchukOlEnaMtagaa maaripOyaaDu.
nela kritaM okaDini chaMputunnappuDu eduru tirigaaDu. vaaDu baagaa balaMtO unnaaDu; aa prayatnaMlO raajES^ki baagaa gaayaalayyaayi. appaTi nuMDi aa tOpu daaTi bhayaTaku raavaDaM lEdu. tanu eppuDu kOlukuni mEdhaM maLLee modalu peDadaamaa anna kasi, kOpaM, dvEshaM aa kaLLatO kanipistunnaayi. aavEdanatO pakkaku choosaaDu. paakaki O moola tanu pOguchEsina Tyaag^lu paDi unnaayi. vaaTi pakkanE nettureMDipOyina koDavali jaarabeTTi uMdi; daahaM teerchE nettuTi vaana chukka kOsaM aabagaa choostunna raakaasi naalukalaa…

RTS Perm Link