ee rOju haidaraabaadulO jarigina pustaka pradarSanalO e-telugu ErpaaTuchEsina sTaalulO madhyaahnaM nuMDi nEnu kooDaa unnaanu. mEmu karapatraalu paMchaamu. chaalaa maMdi aaSakti choopiMchaaru. vaaLlalO koMdaru kaMpyooTar^lO telugu kanipiMchaalaMTE Dabbichchi Edannaa saaphT^vEr konukkOvaalEmO, daanikOsamE mEmu akkaDa unnaamEmO anE apOhalO unnaaru. mEmu vaaLla saMdEhaalu teerustoovachchaaM. telugu blaagarulu kooDaa ekkuvE vachchaaru (aMTE naa dRshTilO pratinelaa samaavESaaniki vachchEvaarikannaa ekkuva ani). saayaMtraM aaru gaMTalu daaTaakaa e-telugu saMghaM pradarSana praaraMbhamayyiMdi. pradarSanalO bhaagaMgaa kaMpyooTar^lO telugu enEbul cheyyaDaM elaa? blaagaMTE EmiTee? blaaguni elaa sRshTiMchukOvaali? prastutaM unna konni blaagula vivaraalu, vikeepeeDiyaa guriMchi, eemaaTa, poddu laaMTi veb patrikala guriMchi, vividha veb^saiTla sthaanikeekaraNa guriMchi cheppi aa vishayaalanE veeDiyO roopaMlO choopiMchaDaM jarigiMdi. okaTO reMDO Teevee ChaanaLla vaaLLu kaaryakramaanni veeDiyO teesukunnaaru. patrikala vaaLlu vivaraalu aDigi telusukunnaaru. ee panula haDaaviDilO paDi akkaDaku vachchina migilina blaagarulatO maaTlaaDaTaM kudaralEdu. mukhyaMgaa akkaDaku vachchina koMdaru mahiLaa blaagarula pErlu teliyadu 🙁 . aMdukE ee jaabulO evari pEroo prastaaviMchakuMDaa kEvalaM blaagarlu ani saMbhOdistunnaanu. evaroo Emee anukOkaMDEM. ikkaDa naa anubhavaalanu, anubhootulanu oka blaagarugaa raasunnaanaMtE. marinni vivaraalaku tvaralO e-telugu nuMDi vachchE TapaalO chooDaMDi.

marO reMDu mukhya viSayaalu:

* ninnanE raavu vEmoori gaari blaagulO telugu eMduku? anna TapaalO “manaki nijaaniki kaavalasinadi praacheena hOdaa kaadu aadhunika hOdaa kaavaali” anna maruvammu*ni chadivaanu.  e-telugu pradarSanalO maaTlaaDutoo ee maaTani kooDaa  manavaaLlu prastaaviMchaaru. kaaryakramaM ayyyaaka sTaalu vaddaki sineerachayita jE.kE bhaaravi gaaru vachchi “aadhunika hOdaa raavaali ani meeranna maaTa adiriMdi” ani saMtOshistoo veLLaaru.

* pramukha iMdrajaalakulu, maanasika vaidya nipuNulu beevee paTTaabhiraaM gaaru vachchaaru. aayanaki e-telugu guriMchi, iMTarneTlO telugu guriMchi tOTi blaagarulu vivariMchaaru.

kosamerupu:sTaaluki vachchina okaayanaki karapatraM ichchaanu. aayana kooDaa unna ( aaru saMvatsaraalu uMDochchu ) pillaaDiki kooDaa ichchaanu. aa pillaaDu patraMlOni teluguni choosi “DaaDee naaku tamiL raadu” aMToo tana taMDri vaMka ayOyaMgaa choosaaDu. naakappuDu talani gODakEsi “pEDa pEDa” aMToo koTTukOvaalanipiMchiMdi.

maruvammu: evarannaa Edannaa okamaaTa cheppaaranukOMDi; aa maaTa manaki chaalaa nachchiMdanukOMDi; aakaTTukunnadanukOMDi; baagaa gurtuMDElaa uMdanukOMDi, aa maaTaki maruvammu ani naa soMta prayOgaM.

vEdika meeda e-telugu sabhyulu/blaagarulu
vEdika meeda e-telugu sabhyulu/blaagarulu

e-telugu sTaalu muMdara sabhyulu/blaagarlu
e-telugu sTaalu muMdara sabhyulu/blaagarlu

e-telugu sTaalulO sabhyulu/blaagarlu
e-telugu sTaalulO sabhyulu/blaagarlu

e-telugu byaanaru
e-telugu byaanaru

e-telugu byaanaru
e-telugu byaanaru

beevee paTTaabhiraaM gaariki vivaristunna sabhyulu/blaagarlu
beevee paTTaabhiraaM gaariki vivaristunna sabhyulu/blaagarlu

sTaalu bayaTa sabhyulu/blaagarlu
sTaalu bayaTa sabhyulu/blaagarlu

RTS Perm Link