అను స్క్రిప్ట్ మేనేజర్ (6,7 వెర్షన్లు) ఉపయోగించి తెలుగులో టైప్ చేసిన, టెక్స్ట్ ఫార్మాటులో ఉన్న ఫైళ్ళను యూనీకోడులోకి మార్చే ఆన్‌లైన్ కన్వర్టర్ రూపొందించబడింది.

http://anu2uni.harivillu.org

ఈ ఉపకరణాన్ని Unigateway లోని ముఖ్య  ఫైళ్లను ఉపయోగించుకుంటూ,  అను 7 కి కూడా సపోర్ట్  జతచేసి తయారుచేసాను.   Unigateway అనేది ఫైర్‌ఫాక్స్ పద్మ పొడిగింతను phpలో రాసినది. దీనిని http://uni.medhas.org సైటులో హోస్ట్ చేసారు. దానిలో వివిధ ఫాంట్లలో టైప్ చేసిన పత్రాలను యూనీకోడులోకి మార్చడానికి ఒక ఉపకరణం ఉంది కానీ అను 6 కి మాత్రమే సపోర్టు ఉంది.

RTS Perm Link