ee madhyanE agau.Sree subbiraamireDDigaaru adhishTaanaMlO ammagaarini prasannaM chEsukODaaniki telugu lalita kaLaatOraNaM pEru muMdu raajeev^gaaMdhee anna padaanni tagilistE (tarvaata ooDipOyiMdanukOMDi) daanni nootanaMgaa teerchi diddaDaaniki viraaLaalistaanani agau.Sree rOshayya gaariki vinnaviMchukunnaaru. aayana iMkEM aalOchiMchakuMDaa kaLLumoosukuni sai annaaru jeevO roopaMlO. ee vishayaM meeDiyaakekkaDaMtO gOtikaaDa nakkallaa kaachukkurchunna asammatulu kay^kay^mannaayi. sagaTu teluguvaaDiki teluguvaaDinanna aatmagauravaM gurtukochchinaa ee naayakulatO vEgalEka nimmakunnaaru. ilaa bhavanaala pErla nuMDi jillaala pErla varakoo tamatama naayakula pErlanu peTTukuMToopOtE muMdu muMdu paristhiti elaa uMTuMdO aMdaroo oohiMchagalaru. ee saMdharbhaMlO naaku sphuriMchina chinna kata…

oka araachakeeya naayakuDu ilaanE adhishTaanaMlO ammagaarini meppiMchi O kurcheeni saMpaadichaDaM kOsaM, koMDaki veMTrukEstE EmuMdilE anukuni raashTraMlO unna anni raitubajaar^la pErlanu “raajeev raitu bajaar” ani maarpiMchEsaaDu. rOjulu gaDustunnaa aa yammanuMDi vartamaanaM raalE! iMkaa baagaa aalOchiMchi veMTrukalannee kudiMchi kaTTi maree laagaalanukunnaaDu. ee saari mottaM raitubajaar lO ammE anni kooragaayalaku kooDaa raajeev anna padaanni tagiliMchaalani aadESiMchaaDu. aa jeevOni anusariMchi anni raajeev raitu bajaar^la dharala paTTikalalO kooragaayala pErla muMdu raajeev^ni tagiliMchaaru. akkaDikochchE janaaloo alaanE pilavaDaM modaleTTaaru. aa rOju raatri aayamma kalalOki kooragaayalannee vachchi saMta peTTaayi. vaaTi aartini vinna aa aayamma marnaaTi udayaannE ika muMdu evvaroo tana vaari pEruni ilaa vaaDukOvaddani SaasiMchiMdi. aa debbaki aa naayakuDuki bODi guMDu migiliMdi adi vErE saMgatileMDi. iMtakee aa kooragaayala labOdibO elaa uMdO telusaa! ilaa….

raajeev vaMkaay:
Eraa beMDakaay! anaadigaa kooragaayalugaa gauravaMgaa bratukutunnaaM kadaa. EMTi ee daurbhaagyaM ippuDu?!?!
raajeev beMDakaay: EMchEstaaM cheppu. ee maayadaari prabhutvaM maTTigaruchukupOyi evarannaa maLLee mana pErlu maaristE baaguMDu. aMta varaku ee baadha bhariMchaalsiMdE !!!
raajeev dOMDakaay: meekEM parlEdu. ee janaalu nannu ee pErutO pilichinappuDallaa eMduku doMDakaayalaa puTTaanuraa dEvuDaa ani siggutO chachchipOtunnaanu 🙁

RTS Perm Link