ఎన్ని వేల వర్ణాలో…

నేలతల్లి

Apr 27, 2006 Author: శ్రీనివాస | Filed under: కలగూరగంప
————- శ్రీనివాస స్వీయ రచన ————-
నేనో బాటసారిని…
వెళ్తూ వెళ్తూ ఆగిపోయాను… ఒకటే దాహం…
నీటి కోసం వెతికీ వెతికీ అలుపొచ్చి నేల ఒడిలో వాలిపోయాను…
ఆకాశం ఉరుముతున్న శబ్ధం…
లీలగా ముఖంపై ఏవరో తడుముతున్న భావన…
అరకళ్ళతో చూడగా పురివిప్పి నెమలి నాట్యమాడుతుంది…
నా కోసం నేలతల్లి ఆకాశాన్ని బ్రతిమలాడిందట గుక్కెడు నీళ్ళివ్వమని…
తనలో కలుపుకునే వరకూ మనల్ని ఇలాగే కాపాడుతుంటుంది ఈ జనని.

RTS Perm Link

సుస్వాగతం

Aug 16, 2005 Author: శ్రీనివాస | Filed under: కలగూరగంప

అందరికీ వందనములు.
ఇది నా మొదటి బ్లాగు.

————- శ్రీనివాస స్వీయ రచన ————-
నా తల్లి నేర్పిన మొదటి పలుకు తెలుగు
నా తండ్రి కట్టిన పట్టుదట్టీ తెలుగు
నా చెల్లి బుగ్గన సిగ్గునిగ్గు తెలుగు
నా చెలియ కన్నుల వెలుగురేఖ తెలుగు

RTS Perm Link

RTS Mirror Widget


from JalleDa

పంచాంగం


Warning: fsockopen(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/sridatla/blog.harivillu.org/wp-content/plugins/wp-shortstat.php on line 124

Warning: fsockopen(): unable to connect to udp://whois.happyarts.net:8000 (php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known) in /home/sridatla/blog.harivillu.org/wp-content/plugins/wp-shortstat.php on line 124

Warning: stream_set_timeout() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/sridatla/blog.harivillu.org/wp-content/plugins/wp-shortstat.php on line 125