ఏదన్నా పండగొస్తే చాలు.. ఎవరు ఎలా చేసుకున్నా, ఈ ప్రవేటు బస్సువాళ్ళు నిజంగా పండుగ చేసుకుంటారు. ఆ కొన్ని రోజులూ వాళ్ళ బస్సులకు (అంటే రేట్లకు) రెక్కలొస్తాయ్. విశాఖపట్నం వెళ్లాలంటే ఓ వెయ్యి నోటు వదులుకోవాల్సిందే. ఆర్టీసీ బస్సులకు ముందే అయిపోతాయి. ఈ ప్రవేట్ వాళ్లు లేవు లేవంటూనే బ్లాకులో వెయ్యికి పైనే గుంజుతారు (అసలు రేటు 600 చిల్లర). ఆ సమయంలో ఏమీ చేయలేక కొనాల్సొస్తుంది. ఇప్పుడు పరిస్థితి మరీ దారుణం అయిపోయింది. ఆర్టీసీ వాళ్ళు కూడా తెలివిగా టిక్కెట్టులన్నీ బ్లాక్ చేసేసారు. ఇక ప్రవేటు వాళ్లు ఓ అడుగు ముందుకేసి ఏకంగా ఆన్‌లైన్‌లోనే రెట్టింపు రేట్లతో విక్రయిస్తున్నారు. ధనుంజయ, కేశినేని ట్రావెల్స్ సైట్లకెళ్లి 11 వ తారీఖున టిక్కెట్టు వెల చూడండి. 1200/1300 రూపాయలు ఉంటుంది. అయినా మొత్తం అమ్ముడైపోయాయి. ఒకొక్కసారి ఆవేశమొచ్చి ఈ సైట్లను హ్యాక్ చేసిపడెయ్యాలని ఆవేశమొస్తుంది గానీ మనకింకా అంత సీను లేదని తెలుసుకుని మిన్నకుండిపోతాను.

RTS Perm Link