హకునా మటాటా బొమ్మ 01జల్సా పాటలు బాగానే ఉన్నాయి. కొన్ని పాటల్లో తెలుగు సరిగ్గా వినిపించకపోయినా ట్యూన్ పరంగానో అర్థం పరంగానో నచ్చాయి. వాటిలో ఈ పాటొకటి. దేవిశ్రీ ప్రసాద్ ఇలాంటి పాటల్ని అద్నాన్ సమీ తో పాడిస్తారు. ఈ పాటని దేవిశ్రీనే పాడటం వలన ఆ కొంత తెలుగయినా వినబడగలిగింది. ఇక పాట రాసిన సిరివెన్నెల గురించి చెప్పక్కరలేదు 🙂 .

ఈ పాటలో వినిపించే “హకూనా మటాటా” అనే పదానికి అర్థం “దిగులేమీ లేదు/ఇబ్బందేమీ లేదు”. ఇంగ్లీషులో చెప్పాలంటే “no problem” అని. ఈ పాటకి పరమార్థం కూడా అదే. ఇది తూర్పు ఆఫ్రికాలో మాట్లాడే స్వాహిలి అనే భాషాపదం. “ది లయన్ కింగ్” అనే ఆంగ్ల చిత్రంలో ఈ పేరు మీద ఉన్న పాట అప్పట్లో ప్రాచుర్యం పొందింది.

ఇక జల్సా సినిమాలో పాట ఇది

( ఈ పాట కాపీరైటు హక్కులు అన్నిన్నూ జల్సా సినిమాకు సంభందించిన వాళ్ళకే చెందుతాయని ఈ బ్లాగ్ ముఖంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను :-) )

పల్లవి:
ఏ జిందగీ నడవాలంటె హస్తే హస్తే
నదిలో దిగి ఎదురీదాలి అంతే అంతే,
హిరోషిమా ఆగిందా ఆటంబాంబేదో వేస్తే
చల్ చక్‌దే చక్‌దే అంటే, పడినా లేచొస్తామంతే
హకూనా మటాటా అనుకో తమాషగ తల ఊపి
వెరైటిగా శభ్ధం విందాం అర్థం కొద్దిగ సైడుకి జరిపి
అదే మనం తెలుగులొ అంటే డోన్ట్ వరీ బీ హేపీ
మరో రకంగా మారుద్దాం కొత్తదనం కలిపి

You and I lets go high and do bhalle bhalle
Life is like Saturday night lets do bhalle bhalle

ఏ జిందగీ నడవాలంటె హస్తే హస్తే
నదిలో దిగి ఎదురీదాలి అంతే అంతే,
హిరోషిమా జీరో ఐందా ఆటంబాంబేదో వేస్తే
చల్ చక్‌దే చక్‌దే అంటే పడినా లేచొస్తామంతే

చరణం:
ఎన్నో రంగుల జీవితం, నిన్నే పిలిచిన స్వాగతం
విన్నా నీలో సంశయం పోదా…
ఉంటే నీలో నమ్మకం, కన్నీరైనా అమృతం
కష్టం కూడా అద్భుతం కాదా…
బొటానికల్ భాషలో పెటల్సు పూరేకులు
మెటీరియల్ సైన్సులో కలలు మెదడు పెట్టు కేకలు
మెకానికల్ శ్వాసలో ఉసూరనే ఊసులు
మనస్సు పరిభాషలో మధురమైన కధలు

|| You and I ||

|| ఏ జిందగీ ||

చరణం:
పొందాలంటే విక్టరీ, పోరాటం కంపల్సరీ
రిస్కంటే ఎల్లా మరి… బోలో…
ఎక్కాలంటే హిమగిరి, ధిక్కారం తప్పనిసరి
కాలం మొక్కే హిస్టరీ… లిక్‌నా…
ఉటోపియా ఊహలో అటో ఇటో సాగుదాం
యుఫోరియా ఊపులో ఎగసి ఎగసి చెలరేగుదాం
ఫిలాసఫీ చూపులో ప్రపంచమో బూటకం
అనాటమీ ల్యాబులో మనకు మనము దొరకం

|| You and I ||

ఈ పాటలో నాకు నచ్చినవి:
హిరోషిమా జీరో ఐందా ఆటంబాంబేదో వేస్తే
చల్ చక్‌దే చక్‌దే అంటే, పడినా లేచొస్తామంతే
కాలం మొక్కే హిస్టరీ… లిక్‌నా…
అనాటమీ ల్యాబులో మనకు మనము దొరకం

RTS Perm Link